Program

Sesja plakatowa

Sesja plakatowa odbędzie się 12 września 2017 w godzinach 18:40 - 21:00 w budynku D-21 Politechniki Wrocławskiej mieszczącym się na Placu Grunwaldzkim 11.

Podczas Sesji plakatowej przewidywany jest poczęstunek.

Plakaty powiny być wykonane zgodnie z poniższymi zaleceniami:

  • Plakaty powinny mieć rozmiar nie większy niż format A0 w układzie pionowym (841 mm x 1189 mm).
  • Każdy plakat powinien zawierać wyraźnie widoczne nazwiska autorów, afiliacje i tytuł.
  • Proszę zadbać o czytelność i klarowność tekstu, tabel, ilustracji itp.
  • Zalecamy drukować plakaty w rozdzielczości co najmniej 300 dpi.Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.