Rejestracja

Rejestracja uczestnika

Procedura zgłaszania uczestnika:

1. Utworzenia konta za pomocą opcji Rejestracja.
2. Na podany podczas rejestracji adres mailowy przyjdzie informacja o haśle do logowania.
3. Zalogowanie do systemu (z wykorzystaniem przesłanego hasła i loginu) i wypełnienie karty zgłoszenia.


Podane do systemu informacje można modyfikować do 30 czerwca 2017 r.