Atrakcje

Imprezy towarzyszące

Raut - poniedziałek, 11.09.2017

Ratusz we Wrocławiu

Adres:
ul. Rynek 50,
50-996 Wrocław

Godzina rozpoczęcia19:00
Godzina zakończenia21:00

Koncert - środa, 13.09.2017

Narodowe Forum Muzyki

Adres:
Plac Wolności 1,
50-071 Wrocław

13.09.2017, środa, Sala Główna

Godzina rozpoczęcia19:30
Godzina zakończenia21:30

Na koncercie usłyszymy kompozycję J.S. Bacha Die Kunst der Fuge, BWV 1080, w wykonaniu Wrocławskiej Orkiestry Barokowej.

„Bach podpisuje się pod dziełem swego życia. Nie zależy mu już wcale na tym, by świat czymkolwiek kokietować: wylatuje poza orbitę oczekiwań (...)” Tak określił Die Kunst der Fuge Glenn Gould. Nie wiemy, na jaki instrument przeznaczony był cykl fug i kanonów, nie znamy genezy powstania zbioru. Nie znamy również odpowiedzi na pytanie, jak wyglądałaby całość dzieła, gdyby pracy nad nim nie przerwała śmierć kompozytora – dokładnie w momencie, gdy w kontrapunkcie pojawia się zapisane nutami nazwisko „B-a-c-h”. Każda z fug – z wyjątkiem ostatniej – opiera się na tej samej melodii w tonacji d-moll. Temat jest poddawany wszystkim znanym Bachowi zabiegom: odwracany, rozciągany w czasie, nakładany na siebie, łączony w najróżniejszych konfiguracjach z podobnymi manewrami we wszystkich głosach. Powstaje konstrukcja doskonała jak matematyczne struktury albo budowa kryształu. Bach myśli muzyką, a jego kompozycja nie potrzebuje konkretnego instrumentu – jest esencją muzyki.

Wykonawcy: Andrzej Kosendiak – dyrygent; Wrocławska Orkiestra Barokowa; Składy kameralne – soliści Wrocławskiej Orkiestry Barokowej; Jarosław Thiel – kierownictwo artystyczne. Słowo wstępne: Andrzej Kosendiak i Jarosław Thiel.

Bankiet - czwartek, 14.09.2017

Wrocławskie Centrum Kongresowe

Adres:
ul. Wystawowa 1,
51-618 Wrocław

Godzina rozpoczęcia19:30
Godzina zakończenia21:30

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.