Atrakcje

Imprezy towarzyszące

Raut - poniedziałek, 11.09.2017

Ratusz we Wrocławiu

Adres:
ul. Rynek 50,
50-996 Wrocław

Godzina rozpoczęcia19:00
Godzina zakończenia21:00

Koncert - środa, 13.09.2017

Narodowe Forum Muzyki

Adres:
Plac Wolności 1,
50-071 Wrocław

Godzina rozpoczęcia19:00
Godzina zakończenia21:00

Bankiet - czwartek, 14.09.2017

Wrocławskie Centrum Kongresowe

Adres:
ul. Wystawowa 1,
51-618 Wrocław

Godzina rozpoczęcia19:00
Godzina zakończenia21:00

Zadanie finansowane w ramach umowy 942/1/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.